Alderspensjon


Alderspensjon

Alderspensjon er et av de temaene som man sjelden får nok av å prate om. Spesielt for de som er midt i 50-årene ser man ofte en tendens til at det prates om pensjon, både på arbeidsplassen og i hjemmene. Mange bekymrer seg for om de vil få nok i pensjon til å kunne leve som de gjør nå, de er usikre på hvor mye de i det hele tatt kommer til å få, og det er også mye annet de lurer på. Vi har selv fått inn mange leserspørsmål om alderspensjon, og skal derfor gjøre vårt beste i å svare på noen av de som oftest blir stilt.

Hva betyr alderspensjon?

Alderspensjon er de pengene man får utbetalt jevnlig når man er ferdig med arbeidslivet. Ved hver lønnsslipp er de fleste arbeidsgivere – spesielt de kommunale – pliktige til å trekke en prosentandel av lønnen din for å investere den i din pensjon. På denne måten tar du del i en obligatorisk form for aksjesparing, hvor pengene stort sett er garantert til å øke ettersom at du får gevinst på rentene, og du utfører mer lønnet arbeid som trekkes til pensjon. 

Hvem har rett på alderspensjon?

Så lenge du bor i Norge eller har fast jobb her, så har du rett på å få alderspensjon. Du kan tidligst begynne å opparbeide deg pensjon etter fylte 13 år, frem til du er maksimalt 75 år. Som hovedregel må du enten ha tjent fast inntekt som gir deg rett på å få pensjon (“svart inntekt” gir for eksempel ikke det), eller du må ha bodd eller jobbet i Norge i minst 5 år.

Hva regnes pensjonen ut fra? 

Pensjonen din regnes ut ifra 18,1 prosent av den samlede inntekten din hvert år – en prosentandel som har blitt satt for alle som er født etter 1962. For å få full alderspensjon må du ha 40 år med pensjonspoeng, men pengene du får i pensjon regnes likevel ut på grunnlag av dine 20 beste inntektsår. 

Hvor mye får jeg i alderspensjon?

Hvor mye du får i alderspensjon vil så klart avhenge av hvor høy inntekt du har hatt i alle dine år som oppfyller vilkårene for å få pensjonspoeng. Du kan regne med å få omtrent 45 til 65 prosent av lønnen din per måned. Jo flere år du har jobbet og oppbygget pensjon, jo nærmere 65 prosent vil du komme (og motsatt). Men dette gir deg ihvertfall et utgangspunkt å basere eventuelle livsstilsvalg på. 

Noen ser for eksempel at de må skaffe seg en mindre bolig, siden pensjonen deres ikke vil bli tilstrekkelig for de månedlige nedbetalingene de må utføre på boliglånet. Andre ser at pensjonen blir tilstrekkelig for å fortsette å bo og leve som de gjør mens de jobber. 

Pensjonskalkulator 

For å regne ut omtrent hvor mye du kommer til å få i pensjon kan du bruke en pensjonskalkulator. Kalkulatoren krever at du fyller inn ulike opplysninger som inntekt og fødselsår, og gjør det enklere for deg å forutse hvor mye penger du faktisk kan forvente å få i alderspensjon.

Hvor mye er en god pensjon? 

En god pensjon er den månedlige summen som gjør det mulig for deg å fortsette å leve på den måten du gjorde før du pensjonerte deg, eller på en måte som du er fornøyd med. En dårlig pensjon er den som betydelig senker livskvaliteten din. Hva som er en god pensjon er altså svært relativt. 10,000 kroner i måneden er mer enn nok for noen, mens andre trenger 30,000 kroner i månedlige pensjonsutbetalinger for å være fornøyd. 

Hvordan blir alderspensjonen utbetalt? 

Alderspensjonen utbetales vanligvis rundt den 20. hver måned, og litt tidligere i desember, så folk skal ha god tid på julehandelen. 

Når kan man pensjonere seg?

Du kan tidligst pensjonere deg når du er 62 år gammel. For å pensjonere deg før du er 67, må du ha god nok opptjening. 

Når må man pensjonere seg?

For noen yrker må du pensjonere deg når du er så mye som 75 år gammel. Andre yrker krever at du pensjonerer deg tidligere enn det.